Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
subsidiaritetsprinsippet (eller nærhetsprinsippet) opprinnelig en maksime fra katolsk sosialtenking, som har blitt innført som et moderne, politisk prinsipp. Hensikten er å regulere maktfordelingen. I EU er det dette prinsippet som legitimerer overføring av mer makt til regionene, det vil si det skal være nærhet mellom dem som fatter vedtak og dem vedtakene retter seg mot.
sunnimuslim (arab. sunna, livsførsel, tradisjon) den største islamske gruppen (ca. 85 prosent), kaller seg «tradisjonens og fellesskapets folk» (ahl al-sunna waíl jamaía) og avgrenses derved fra sjia-islam. Sunnimuslimene hevder å følge profeten Muhammads autentiske tradisjon, slik denne er nedtegnet i samlinger av Hadith (fortellinger) om profetens liv. Se islam; sjiamuslim
suverenitet folkerettslig begrep som hjemler en stats uinnskrenkede rett til selv å forvalte eget territorium uten innblanding fra andre. En stat er ikke bundet av andre avtaler enn de som de selv har akseptert. Medlemskap i for eksempel EU innebærer en viss grad av (frivillig) suverenitetsfraskrivelse. Se folkerett; ikke-innblandningsprinsippet