Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Srebrenica større by i Bosnia som ble beskyttet av UNPROFOR-styrkene (FN-operasjon) i perioden 1992–1995, kjent for omfattende massedrap på sivile muslimer (rundt 8.000) av serbiske styrker fra Bosnia i juli 1995. Se folkemord; krigsforbrytelser