Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
spionasje ulovlig innsamling av informasjon som er til skade for en nasjon, en bedrift eller organisasjon.