Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Special Air Service (SAS) den fremste spesialstyrken i den britiske hæren. Avdelingen består i dag av tre separate administrative regimenter på bataljons størrelse (21 SAS, 22 SAS og 23 SAS), samt to eskadroner utplassert fra hærens sambandskorps og et detasjement fra hærens flyvekorps. Det første SAS-regimentet ble opprettet under andre verdenskrig av David Stirling.
Special Operations Executive (SOE) topphemmelig spesialenhet i det britiske forsvaret, opprettet i 1940 for å drive sabotasje, spionasje og rekognosering i fiendtlige områder. Enheten var hovedsakelig aktiv i Europa, men utvidet senere aktiviteten til sørøst-Asia. Ved oppløsning i 1946 ble mye operativt personell absorbert av etterretningstjenestene og SAS (Special Air Service). Se spesialstyrke
spesialoperasjon en militær eller paramilitær operasjon utført i fiendtlige eller politisk sensitive omgivelser for å oppnå militære, diplomatiske, etterretningsmessige og/eller økonomiske mål. Spesialoperasjoner skiller seg fra konvensjonelle operasjoner i grad av fysisk og politisk risiko, operasjonelle teknikker, og anvendelsesmetode. De foregår ofte i det skjulte og er derfor avhengig av detaljert etterretning om området det …

spesialoperasjon Les mer »

spesialstyrke en mindre militær enhet som har spesielle oppgaver innen rekognosering, ukonvensjonell krigføring og spesialoperasjoner. I mange land har spesialstyrker en rolle innen kontraterrorisme, ofte i samarbeid med politistyrker. Tradisjonelt utfører spesialstyrker oppdrag innen fem kategorier: Kontraterrorisme Ukonvensjonell krigføring Tilretteleggelse av fremmede staters indre forsvar (som opplæring av lokale styrker) Rekognosering (fysisk observasjon for å …

spesialstyrke Les mer »

Spetsnaz (russisk: Voiska spetsialnogo naznacheniya) ord som i Russland brukes for å omtale alle verdens militære spesialstyrker. Utenfor Russland brukes derimot ordet kun når en snakker om de russiske spesialstyrkene, opprinnelig opprettet på ordre fra KGB i Sovjetunionen. Styrkenes oppgaver omfatter nå alt fra hemmelige operasjoner til store offentlige antiterroraksjoner, som den omstridte gisselaksjonen i …

Spetsnaz Les mer »