Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Somalia, Borgerkrigen i (1991–) De siste års hendelser (2014–2019): Etter at diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991, har flere overgangsregjeringer hatt makten i landet. Disse har vært svake og kun hatt kontroll over begrensede deler av landet, noe som har ført til at befolkningen er prisgitt klansystemets regler og islamske rettssystemer. Landet herjes også av …

Somalia, Borgerkrigen i (1991–) Les mer »

sonar elektronisk utstyr som bruker lydpuls, ekkoprinsippet, for å lokalisere neddykkede ubåter, miner og annet. Samme prinsipp som radar.
SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty) den 24. mai 2002 signerer presidentene George W. Bush og Vladimir Putin en nedrustningsavtale i Moskva. Som følge av dette avvikles ABM-avtalen og tilleggsprotokollen (START II-1997). SORT innebærer kraftige kutt i de bestående lagrene av langtrekkende kjernefysiske raketter. Avtalen ble erstattet med New START-avtale den 31. desember 2012. Se New START; …

SORT Les mer »

sosialisme En politisk ideologi/teori om et samfunnssystem med politisk styring av et lands økonomi, der økonomisk og politisk likhet mellom samfunnsmedlemmene vektlegges, og produksjonsmidlene skal eies av fellesskapet. Skeptisk til frie markeder og private næringsinteresser. Se ideologi
Sosialistisk Ungdom (SU) Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon. Etablert i 1975. Leder: Andreas Sjalg Unneland Generalsekretær: Aila Emilie Kamaly Webadresse: www.su.no Se Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti (SV) norsk politisk parti etablert i 1975. Den politiske profilen er venstreorientert, med fokus på sosial og økonomisk rettferdighet, samt å skape et miljøvennlig samfunn. Fikk ved stortingsvalget i 2017 6 prosent av stemmene, og dermed 11 mandater på Stortinget. Partileder: Audun Bjørlo Lysbakken Nestleder: Kirsti Bergstø Nestleder: Torgeir Knag Fylkesnes Partisekretær: Audun Herning …

Sosialistisk Venstreparti Les mer »

Sovjetunionen Sovjetunionen eksisterte som en forbundsstat av sovjetrepublikker mellom 1922 og 1991. Unionen bestod av 15 autonome republikker, med Den russiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk som den største og klart dominerende delrepublikk. Sovjetunionen dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionen var verdens største stat, og dekket omtrent 1/6 av jordens …

Sovjetunionen Les mer »