Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Smutthavet 321.700 km² stort havområde omkranset av Norges, Islands, Færøyenes og Grønlands økonomiske soner, fiskerisonen ved Jan Mayen og Fiskevernsonen ved Svalbard. Området ligger utenfor 200 nautiske mil fra de berørte stater, og var inntil nylig internasjonalt farvann, men i 2006 undertegnet Norge, Island, Danmark og Færøyene en forhandlingsprotokoll om deling av kontinentalsokkelen i Norskehavet …

Smutthavet Les mer »

Smutthullet 67.100 km² stort havområde i Barentshavet, nord for den såkalte Gråsonen. Smutthullet er omgitt av Norges økonomiske sone, Fiskevernsonen ved Svalbard og Russlands økonomiske sone. Området er internasjonalt farvann. Norge og Russland har arbeidet aktivt for å få slutt på fisket i Smutthullet, av hensyn til torskebestanden. Dette har skjedd ved diplomatiske henvendelser til …

Smutthullet Les mer »