Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
sluttbrukererklæring en sluttbrukererklæring er en garanti gitt til eksportør om at mottagerlandet er endelig bruker av materiellet, og at de ikke skal eksporteres videre uten samtykke fra opprinnelseslandet. Benyttes ofte ved kjøp og salg av militært materiell. I dag krever Norge ikke slike garantier fra våre allierte i NATO eller fra EU-medlemmer.
slutterklæring betegnelse på en offisiell og generell uttalelse om resultatet av et toppmøte eller ministermøte i ulike organisasjoner eller fora, som for eksempel utenriksministermøtet i NATO. Disse er ikke juridisk bindende, men kan karakteriseres som politisk forpliktende.