Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
skvadron taktisk enhet i Luftforsvaret som består av 12–24 fly. Brukes også om andre organisasjonsmessige enheter i Luftforsvaret, for eksempel kontroll- og varslingsskvadronystem, teknisk skvadron eller administrasjon skvadron. I Sjøforsvaret betegner skvadron et mindre antall krigsskip (mellom fire og seks) av samme type. se forsvaret; Luftforsvaret