Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) hovedkvarteret for NATOs militære operasjoner. Også kjent som Allied Command Operations (ACO). Ligger i Casteau, nord for den belgiske byen Mons. Webadresse: www.shape.nato.int Se ACO; NATO; appendiks VII – NATOs operasjonskommando
sharia islams hellige lov; summen av Guds påbud og forbud slik disse kommer til uttrykk i Koranen og i Profetens sunna (tradisjon, nedtegnet i hadith-litteraturen). Fordi koranteksten bare inneholder et begrenset antall vers som direkte angår juridiske forhold, blir teksten supplert med hadith-tekster, profetens tradisjon. Gjennom rettsvitenskapen, fiqh, studeres loven og det utvikles tolkningsprinsipper for …

sharia Les mer »