Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
SFOR (eng. Stabilization Force) var en NATO-ledet fredsbevarende styrke som ble satt inn i Bosnia-Hercegovina for å bidra til et trygt og stabilt miljø i operasjonsområdet, observere at partene etterkom Dayton-avtalen samt hindre en ny væpnet konflikt. SFOR erstattet IFOR-styrken som også var en NATO-ledet styrke i henhold til FN sikkerhetsråds resolusjon 1088. SFOR ble …

SFOR Les mer »