Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Schengen-avtalen avtale om politisamarbeid, justissamarbeid og gradvis opphevelse av grensekontrollen som opprinnelig ble undertegnet av fem EU-land i 1985. I dag deltar de fleste EU-land i samarbeidet, unntatt Storbritannia, Irland, Romania og Bulgaria. I tillegg er Norge og Island med i Schengen. Mellom medlemslandene er det vanligvis ikke passkontroll. Avtalen er en del av EUs …

Schengen-avtalen Les mer »