Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Schengen-avtalen avtale om politisamarbeid, justissamarbeid og gradvis opphevelse av grensekontrollen som opprinnelig ble undertegnet av fem EU-land i 1985. I dag deltar de fleste EU-land i samarbeidet, unntatt Storbritannia, Irland, Romania og Bulgaria. I tillegg er Norge og Island med i Schengen. Mellom medlemslandene er det vanligvis ikke passkontroll. Avtalen er en del av EUs …

Schengen-avtalen Les mer »

Schumanplanen oppkalt etter den franske utenriksministeren Robert Schuman, som i mai 1951 lanserte planen som en forløper til Det europeiske kull- og stålfelleskap (EKSF, utgangspunktet for det vi i dag kjenner som Den europeiske union, EU). Schumanplanen skulle binde Frankrike og Tyskland sammen økonomisk for å unngå flere alvorlige konflikter etter andre verdenskrig. Italia, Luxembourg, …

Schumanplanen Les mer »