Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Sanitetsbataljonen har base på Setermoen, Indre Troms. Kampstøtteavdeling i Brigade Nord. Bataljonens oppdrag er å behandle syke og sårede så snart som mulig etter at skade eller sykdom har oppstått, for å redusere omfanget av skadene og forhindre ettervirkninger.
sanksjoner folkerettslig tiltak som er truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Tvangsmiddel for å tvinge vedkommende stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser, eller endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilaterale eller multilaterale. Deles videre inn i diplomatiske sanksjoner og, økonomiske sanksjoner. Dersom slike sanksjoner ikke virker kan FNs Sikkerhetsråd …

sanksjoner Les mer »