Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Sambandsbataljonen har base i Heggelia leir, Bardufoss. Støtteavdeling i Brigade Nord. Avdelingen utdanner befal og soldater til oppgaver innenfor sambands- og datasystemer. Avdelingen sørger for sambandsdekning, og har en sentral rolle i alle internasjonale operasjoner, og i ledelsen av feltavdelingene i Norge.
samfunnspakt politisk-filosofisk begrep som oppsto på 1600-tallet. Går ut på en tenkt avtale mellom individene i naturtilstanden, en tilstand uten lov og rett, om å etablere et samfunn. Samfunnspakten kan sees på som en avtale som menneskene i naturtilstanden inngår frivillig fordi alternativet, i form av anarki og lovløshet, er verre. De blir enige om …

samfunnspakt Les mer »

Samveldet av nasjoner (eng. Commonwealth of Nations, tidl. Det britiske samveldet) er en mellomstatlig organisasjon bestående av Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Dronning Elizabeth II er det symbolske overhodet for organisasjonen og formelt statsoverhode i sytten av medlemslandene. Organisasjonen har ingen formelle statutter, men bygger på en del felleserklæringer, hvorav den viktigste er Harare-erklæringen som …

Samveldet av nasjoner Les mer »

Samveldet av uavhengige stater (fork. SUS, eng. Commonwealth of Independent States, fork. CIS) stiftet under et møte i Minsk mellom Russland, Hviterussland og Ukraina den 8. desember 1991 (Minsk-avtalen) som følge av Sovjetunionens kollaps. Ble formelt etablert den 21. desember 1991 i Alma Ata, der elleve tidligere sovjetrepublikker undertegnet avtalen. Georgia ble først medlem i 1994. …

Samveldet av uavhengige stater Les mer »