Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
salafisme fundamentalistisk religiøs retning innen islam som legger vekt på en bokstavelig tolkning av Koranen og Hadith. Mener verden må renskes for det de anser som ikke-islamske elementer. Se islam
SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) avtale om begrensninger på langtrekkende atomvåpen. Partene i avtalen var USA og Sovjetunionen. SALT-avtalen ble ferdigforhandlet den 26. mai 1972, og undertegnet av president Nixon og statsleder Bresjnev i Moskva. Målet med avtalen var å oppnå et styrketak (øvre grense) for strategiske kjernefysiske våpen. Avtalen innebar en «frysing» av …

SALT I Les mer »

SALT II (Strategic Arms Limitation Talks) avtale om begrensninger på langtrekkende atomvåpen (rekkevidde over 600 km). Partene i avtalen var USA og Sovjetunionen. Forhandlingene mellom USA og Sovjetunionen om en ny SALT- avtale begynte i 1974, og ble undertegnet av partene i 1979. USA ratifiserte imidlertid aldri avtalen. Avtalen innebar et styrketak for strategiske kjernefysiske våpen …

SALT II Les mer »