Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
rustningskappløp uttrykk fra Den kalde krigen, prosess hvor rivaliserende stater som betrakter hverandre som potensielle fiender (eks. USA og Sovjetunionen) konkurrerer i en oppbygging av våpenarsenaler for å forhindre at motparten får et militært forsprang og dermed kan vinne en væpnet konflikt. I 60- og 70-årene brukte NATO-landene og Warzawapakt-landene enorme ressurser i dette kappløpet. …

rustningskappløp Les mer »