Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Riksadvokaten den øverste ledelse av påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokat per 2020 Jørn Sigurd Maurud (fra 2019).