Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
revolt væpnet opprør, omveltning, folkereisning. Se revolusjon
revolusjon rask og gjennomgripende omveltning av makten over og styringen av en stat. Slike prosesser er ikke-demokratiske og foregår vanligvis ved bruk av makt.
Riksadvokaten den øverste ledelse av påtalemyndigheten i Norge. Riksadvokat per 2020 Jørn Sigurd Maurud (fra 2019).
Rote Armee Fraktion (RAF) også kjent som Baader-Meinhof gruppen. Organisasjon: Ledet av blant andre Andreas Baader og Ulrike Meinhof. Stort nettverk av undergrunnsgeriljaer og venstreradikale sympatisører. Små grupper med meget effektiv organisering. Stiftet: 1970. Lokalisering: Vest-Tyskland og DDR. Politisk retning: Venstreekstremisme. Tilknyttede aktører: Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Historie: Gruppen ble startet …

Rote Armee Fraktion Les mer »

rustningskappløp uttrykk fra Den kalde krigen, prosess hvor rivaliserende stater som betrakter hverandre som potensielle fiender (eks. USA og Sovjetunionen) konkurrerer i en oppbygging av våpenarsenaler for å forhindre at motparten får et militært forsprang og dermed kan vinne en væpnet konflikt. I 60- og 70-årene brukte NATO-landene og Warzawapakt-landene enorme ressurser i dette kappløpet. …

rustningskappløp Les mer »

Rød Ungdom partiet Rødt sin ungdomsorganisasjon. Etablert i 1963. Leder: Alberte Bekkhus Generalsekretær: Sigrid G. Leine Webadresse: www.rødungdom.no Se Rødt
Røde Halvmåne navnet på Røde Kors virksomhet og foreninger i muslimske land. I 1919 ble Røde Halvmånebevegelsen og Røde Kors-bevegelsen samlet under paraplyen The International Federation of Red Cross and Red Crescent Movement Societies (IFRC), som i dag koordinerer virksomheten i 191 land. Se internasjonale Røde Kors føderasjonen og Røde Halvmåne, Den; Røde Kors
Røde Khmer politisk parti. Også kjent som Kampucheas kommunistiske parti og Partiet for Demokratisk Kampuchea. Organisasjon: Ledet av generalsekretær Pol Pot. Partiet ble ledet av en sentralkomité av personer med utdanning fra franske universiteter. Stiftet: 1951. Lokalisering: Kambodsja. Politisk retning: Kommunisme. Tilknyttede aktører: Viet Cong og Pathet Lao, den kommunistiske bevegelsen i Laos. Historie: Røde …

Røde Khmer Les mer »

Røde Kors Den internasjonale Røde Kors komiteen (International Committee of the Red Cross, ICRC). Etablert i 1863 av sveitseren Henri Dunant. Skal koordinere humanitær hjelp i krigstid. ICRC er fundert på syv prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Sto bak Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sårede og syke i krig som ble vedtatt …

Røde Kors Les mer »

Rødt norsk politisk parti etablert i 2007. Den politiske profilen er venstreorientert, med fokus på å erstatte kapitalisme med sosialisme. Fikk ved stortingsvalget 2017 2,4 prosent av stemmene, og dermed 1 utjevningsmandat på Stortinget. Partileder: Bjørnar Moxnes Nestleder: Marie Sneve Martinussen Nestleder: Silje Josten Kjosbakken Partisekretær: Benedikte Pryneid Hansen Webadresse: www.rødt.no Se Stortinget