Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
psykologisk krigføring bruk av propaganda og andre psykologiske virkemidler i krigføring. Dels for å svekke fiendens moral, dels for å styrke den psykiske motstandskraften i hjemlandet. Se propaganda; PSYOPS
PSYOPS psykologiske operasjoner; planlagte operasjoner for å overbringe utvalgt informasjon til et publikum for å påvirke deres følelser, motiver, objektive tankeevne og for tilslutt å påvirke avgjørelsene til myndighetspersoner, organisasjoner, grupper og individer. Kan bli brukt på strategisk, operasjonelt eller taktisk nivå. Se propaganda; psykologisk krigføring