Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
prekær begrep som gjerne brukes om en situasjon eller hendelse for å formidle at det dreier seg om noe kritisk, tilspisset, akutt eller alvorlig, ofte i forbindelse med konflikter eller humanitære kriser.
propaganda bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Det var ikke før etter Den andre verdenskrig at ordet fikk den negative klangen vi kjenner i dag. Dette hadde sammenheng med bruken av propaganda i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels. Se Psykologisk …

propaganda Les mer »

protektorat område under beskyttelsesherredømme av en annen stat, og som oftest mister handlefrihet i internasjonale forhold. Kontrollgraden varierer imidlertid. Eksempelvis Bhutans stilling som protektorat under India (hvor man beskyttet dets sikkerhet), og det tyske protektoratet som ble etablert i Tsjekkoslovakia i 1939 (som egentlig var en anneksjon). I eldre tid brukte man protektorat for å …

protektorat Les mer »

Provincial Reconstruction Team (PRT) var små enheter bestående av militære ISAF-styrker og sivile aktører (FN, lokale eller internasjonale hjelpeorganisasjoner) i Afghanistan. PRT jobbet med å kartlegge samfunnene i provinsene, vise tilstedeværelse og informere lokalbefolkningen om valg og andre viktige hendelser. PRTs hovedfunksjon var likevel å understøtte det valgte sentralstyret i Kabul, den afghanske nasjonale arme …

Provincial Reconstruction Team Les mer »

Proxy war Se stedfortrederkrig