Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
PLO (Palestine Liberation Organization) paraplyorganisasjon for den palestinske motstandsbevegelsen. Også kjent som Munazzamat at-Taḥrir al-Filasṭiniyyah. Organisasjon: Ledes per 2020 av Mahmoud Abbas. Organisert i Det palestinske nasjonalrådet, Den utøvende komité og Det sentrale råd. Den utøvende komité er regjeringen, mens Det nasjonale råd er den lovgivende forsamlingen. Det sentrale rådet fungerer som et bindeledd mellom …

PLO Les mer »

pluralisme filosofisk lære som forklarer virkeligheten ut fra et samspill mellom flere enn to selvstendige prinsipper, det motsatte av monisme og dualisme. Brukes også om den oppfatning at samfunnet består av en mangfoldighet av ulike maktgrupper og interessegrupper (som til sammen holder hverandre i balanse).
plutokrati styre av de rike eller formuende. En form for oligarki. Ofte vil også et aristokrati bestå av plutokrater som gjennom sin rikdom har hatt mulighet til å fremstille seg selv som best egnet. Se aristokrati; oligarki