Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
piratvirksomhet ran og/eller voldelig handling til sjøs. I dag eksisterer det fortsatt områder i verden som er utsatt for piratvirksomhet, blant annet har Adenbukten, kystområdene utenfor Somalia, vært rammet. Norge bidro i 2013/2014 med fregatten KNM Fridtjof Nansen som kommandofartøy i NATO-operasjoner for å stabilisere området. Norge var også et av de første ikke-medlemslandene som …

piratvirksomhet Les mer »