Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, betydn. patriotiske européere mot islamisering av Aftenlandet). Organisasjon: Ledes per 2020 av Lutz Bachmann. Løst organisert politisk bevegelse som har organisert en rekke demonstrasjoner, blant annet i Norge i 2015. Baserer aktiviteten på frivillig arbeid fra sine medlemmer og støttespillere. Stiftet: 2014. Lokalisering: Tyskland og spredte støtteorganisasjoner i en rekke andre land. …

PEGIDA Les mer »

Pentagon navn på det amerikanske forsvarsdepartement. Ligger i Arlington, Virginia, utenfor Washington D.C. Navnet kommer av den femkantede formen på bygningen. Den 11. september 2001 ble den vestre siden av bygningen truffet av et kapret fly og 189 mennesker ble drept.
perestrojka det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i 1987. Ordets bokstavelige betydning er omstrukturering. Se glasnost; kalde krigen, Den
permanente internasjonale krigsforbrytertribunal, Det Se domstol; internasjonale straffedomstolen, Den
personalitetsprinsippet folkerettslig grunnsetning som går ut på at alle personer, uansett hvilket land de befinner seg i, ansees for å stå under herredømme av sitt hjemlands lov. Dette betyr at en stat straffer sine innbyggere, også for de handlinger de begår i utlandet. I ytterste konsekvens kan nordmenn rammes av norsk straffelov for å ha …

personalitetsprinsippet Les mer »

Personellforbundet (PEFO tidl. FSTL) partipolitisk nøytral arbeidstakerorganisasjonen. Stiftet i 1960, organiserer alle grupper sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Etterretningstjenesten, Forsvarets Forskningsinstitutt og ISS Grødegård. Er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Utgir medlemsblad. Webadresse: www.pefo.no