Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
patriotisme (av lat. patria: fedreland) er følelsen av kjærlighet, tilknytning og forpliktelse til sitt eget fedreland. Kan også brukes om tilsvarende følelser for andre enheter, som lokalsamfunn, idrettslag og lignende.