Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
pasifisme politisk-etisk oppfatning som prinsipielt forkaster enhver form for våpenbruk, krig og opplæring i dette. Omfatter fredsarbeid som sikter mot å avskaffe våpen i konfliktløsning.