Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
paramilitære sivile organisasjoner eller styrker som er bygget opp etter militært mønster, og som har potensial til å bli en militær organisasjon. Det finnes mange eksempler på dette blant annet i Latin-Amerika.
Parisavtalen En internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene. Avtalen inneholder bestemmelser for blant annet reduksjon i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til omstilling hos utviklingsland. Avtalen ble vedtatt under klimatoppmøtet i Paris den 12. desember 2015. President Trump annonserte i 2017 at han ønsket å trekke USA …

Parisavtalen Les mer »

parlament (fransk parlament: av parler – tale) betegnelse på en nasjonalforsamling. Brukes i mange land som selve navnet på nasjonalforsamlingen, særlig den britiske folkerepresentasjon har båret dette navnet helt fra Middelalderen. Se parlamentarisme
parlamentarisme styreform der det partiet eller de partier som har flertall i parlamentet danner regjeringen, men må gå av hvis den ikke lenger har flertallets tillit. Norge har parlamentarisme som styreform, da regjeringen utgår av Stortinget og må ha Stortingets støtte gjennom hele regjeringsperioden. Se parlament
partiløst demokrati en stat med demokratiske valg og institusjoner, men uten referanse til politiske partier. Enten fordi lovene ikke tillater partier, eller fordi utøvende myndigheter ikke får være medlem av slike. Landet kan også være i en omstilling der partier ennå ikke er blitt utviklet. Grunnen kan ellers være at det er direkte demokrati, det …

partiløst demokrati Les mer »

Partnerskap for fred (eng. Partnership for Peace, fork. PfP) opprettet 1994, består av 50 deltakerland, NATOs 29 medlemsland og 21 ikke-medlemmer. Partnerskapet er basert på en bilateral avtale mellom NATO og hvert enkelt partnerskapsland. Medlemmene av PfP er også medlemmer av EAPC, Det euro-atlantiske partnerskapsrådet. Partnerskap for fred skal utvikle militært og sivilt samarbeid mellom …

Partnerskap for fred Les mer »