Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
parlament (fransk parlament: av parler – tale) betegnelse på en nasjonalforsamling. Brukes i mange land som selve navnet på nasjonalforsamlingen, særlig den britiske folkerepresentasjon har båret dette navnet helt fra Middelalderen. Se parlamentarisme
parlamentarisme styreform der det partiet eller de partier som har flertall i parlamentet danner regjeringen, men må gå av hvis den ikke lenger har flertallets tillit. Norge har parlamentarisme som styreform, da regjeringen utgår av Stortinget og må ha Stortingets støtte gjennom hele regjeringsperioden. Se parlament
partiløst demokrati en stat med demokratiske valg og institusjoner, men uten referanse til politiske partier. Enten fordi lovene ikke tillater partier, eller fordi utøvende myndigheter ikke får være medlem av slike. Landet kan også være i en omstilling der partier ennå ikke er blitt utviklet. Grunnen kan ellers være at det er direkte demokrati, det …

partiløst demokrati Les mer »

Partnerskap for fred (eng. Partnership for Peace, fork. PfP) opprettet 1994, består av 50 deltakerland, NATOs 29 medlemsland og 21 ikke-medlemmer. Partnerskapet er basert på en bilateral avtale mellom NATO og hvert enkelt partnerskapsland. Medlemmene av PfP er også medlemmer av EAPC, Det euro-atlantiske partnerskapsrådet. Partnerskap for fred skal utvikle militært og sivilt samarbeid mellom …

Partnerskap for fred Les mer »

pasifisme politisk-etisk oppfatning som prinsipielt forkaster enhver form for våpenbruk, krig og opplæring i dette. Omfatter fredsarbeid som sikter mot å avskaffe våpen i konfliktløsning.
patriotisme (av lat. patria: fedreland) er følelsen av kjærlighet, tilknytning og forpliktelse til sitt eget fedreland. Kan også brukes om tilsvarende følelser for andre enheter, som lokalsamfunn, idrettslag og lignende.
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, betydn. patriotiske européere mot islamisering av Aftenlandet). Organisasjon: Ledes per 2020 av Lutz Bachmann. Løst organisert politisk bevegelse som har organisert en rekke demonstrasjoner, blant annet i Norge i 2015. Baserer aktiviteten på frivillig arbeid fra sine medlemmer og støttespillere. Stiftet: 2014. Lokalisering: Tyskland og spredte støtteorganisasjoner i en rekke andre land. …

PEGIDA Les mer »

Pentagon navn på det amerikanske forsvarsdepartement. Ligger i Arlington, Virginia, utenfor Washington D.C. Navnet kommer av den femkantede formen på bygningen. Den 11. september 2001 ble den vestre siden av bygningen truffet av et kapret fly og 189 mennesker ble drept.
perestrojka det russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i 1987. Ordets bokstavelige betydning er omstrukturering. Se glasnost; kalde krigen, Den
permanente internasjonale krigsforbrytertribunal, Det Se domstol; internasjonale straffedomstolen, Den