Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Oslo Militære Samfund (OMS) etablert 1825. Er en forening med formål å øke interessen for og kunnskap om totalforsvaret gjennom foredrag og diskusjoner. OMS tar opp norske offiserer, norske sivile embets- og tjenestemenn og personer som det er i OMS sin særlige interesse å knytte seg til som medlemmer. Foreningen har om lag 1.700 medlemmer. …

Oslo Militære Samfund Les mer »

Oslo-avtalene inngått i 1993–1995 mellom Israel og PLO om gjensidig anerkjennelse og palestinsk selvstyre i Gaza og deler av Vestbredden (Jeriko-området), samt tilbaketrekning fra seks byer på Vestbredden. Avtalene, som kom i stand ved norsk hjelp, ble betegnet som et gjennombrudd i fredsforhandlingene. Som følge av en stadig mer tilspisset situasjon mellom israelske og palestinske …

Oslo-avtalene Les mer »

OSSE (eng. Organisation of Security and Cooperation in Europe, fork. OSCE). Se Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa