Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) er en regional sammenslutning av alle stater i Amerika og Karibia. Organisasjonen ble opprettet i 1948 og har i 2020 35 medlemmer. OASs formål er å sikre fred og sikkerhet i regionen, og organisasjonen arbeider for gjensidig samarbeid mellom landene. De siste årene har mye av arbeidet vært konsentrert rundt …

Organisasjonen av amerikanske stater Les mer »

Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende land (eng. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, fork. OAPEC), etablert den 9. januar 1968. Skal fremme samarbeid mellom de arabiske oljeeksportører innenfor handel, omsetning, og produksjon i oljeindustrien. Medlemmer (11): Algerie, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Irak, Kuwait, Libya, Qatar, Saudi-Arabia og Syria. Tunisia er (fra 1986) suspendert etter eget …

Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende land Les mer »

Organisasjonen for de oljeeksporterende land (eng. Organization of the Petroleum Exporting Countries, fork. OPEC) etablert den 14. september 1960 av fem oljeproduserende land. Organisasjonen skulle den gangen sikre kontroll over naturressursene til de nylig avkoloniserte medlemsstatene. Innen 1969 var organisasjonens medlemstall doblet. Organisasjonens formål er å samordne petroleumspolitikken til sine medlemsland i den hensikt å sikre …

Organisasjonen for de oljeeksporterende land Les mer »

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (eng. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, fork. OPCW) etablert den 29. april 1997 for å sikre gjennomføringen av CWC-avtalens forpliktelser. Hovedkvarter i Haag. Arbeider for å gjennomføre og kontrollere utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen. Har også etablert et konsultasjons- og samarbeidsforum for signaturstatene. Organisasjonen …

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen Les mer »

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (fork. OSSE, eng. Organization for Security and Co-operation in Europe, fork. OSCE) opprettet i 1994, er en sikkerhetsorganisasjon med 57 deltakende stater fra Europa og Sentral-Asia, samt USA og Canada. Beslutningsprinsippet er konsensus (enstemmighet). Organisasjonen er en videreføring av tidligere KSSE (Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa) …

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa Les mer »

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (eng. Organization for Economic Co-operation and Development, fork. OECD) etablert den 30. september 1961 med hovedsete i Paris. Viktigste mål er å fremme frihandel og økonomisk utvikling i medlemslandene. Driver omfattende økonomiske studier og utgir regelmessig rapporter om medlemslandenes økonomi. Medlemmer (36): Australia, Belgia, Canada, Chile, Den tsjekkiske republikk, …

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling Les mer »

organisert kriminalitet kriminalitet defineres som organisert når det er et samarbeid mellom flere enn to personer, det pågår over et lengre tidsrom, det gjennomføres alvorlige/grove kriminelle handlinger og målsetningen er å oppnå makt eller vinning. Organiserte kriminelle nettverk forbindes ofte med narkotika, menneskesmugling, hvitvasking og annen mafiavirksomhet. Se mafia
orlogsflagg nasjonalflagg som føres av et lands krigsflåte og marinens landstasjoner. I Norge identisk med statsflagget, men med splitt.
orlogsstasjon militær betegnelse på Sjøforsvarets baser med tilhørende installasjoner. Base for fartøyer og støtteenheter. se forsvaret; Sjøforsvaret