Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
oppbringelse folkerettslig begrep; beslagleggelse av skip. Kystvakten har for eksempel myndighet til oppbringelse av skip i tråd med landets bestemmelser om fiskeri. Alle stater kan alltid foreta oppbringelse av skip knyttet til piratvirksomhet. Se havrett, piratvirksomhet