Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
OPEC (Organization for the Petroleum Exporting Countries). Se Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC)
Open skies (The Treaty on Open Skies, fork. OS) avtalen om det åpne luftrom. Ble undertegnet av alle NATO-medlemsland og de tidligere Warszawapaktlandene i Helsingfors i mars 1992. Stortingets samtykke til ratifikasjon er gitt i St. prp. nr. 63, 92/93. Avtalen trådte i kraft den 1. januar 2002 og har i dag 34 medlemsland (ekskludert …

Open skies Les mer »

Operation Active Endeavour var en maritim NATO-operasjon som ble iverksatt den 4. oktober 2001. Formålet med operasjonen var overvåkning av skipsfart for å bidra til å avskrekke, forsvare, avbryte og beskytte mot terroraktivitet ved hjelp av maritim patruljering i Middelhavet. Operasjonen ble avsluttet i oktober 2016 og erstattet av Operation Sea Guardian. Se NATO; Operation …

Operation Active Endeavour Les mer »

Operation Atalanta EUs pågående sjømilitære operasjon, iverksatt desember 2008 for å bekjempe piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia, Adenbukta og Det indiske hav. Hovedoppdraget består i å sikre at skip fra Verdens Matvareprogram (WFP) kan levere mat til internt fordrevne i Somalia og beskytte sårbare skip, samt å overvåke fiskeaktivitetene langs kysten av Somalia. Operation Atalanta …

Operation Atalanta Les mer »

Operation Eagle Assist var en NATO-operasjon for overvåkning av USAs luftrom etter terrorangrepene den 11. september 2001. Operasjonen ble iverksatt den 9. oktober 2001 og avsluttet den 16. mai 2002. Dette var første gang artikkel 5 i Den nordatlantiske traktat ble utløst, som sier at et angrep på ett av NATOs medlemsland regnes som et angrep på …

Operation Eagle Assist Les mer »

Operation Enduring Freedom den USA-ledede operasjonen i kampen mot terror, i Afghanistan, i grenseområdene mot Pakistan og på Filippinene. Operasjonen startet den 7. oktober 2001 i kjølvannet av 11. september 2001, og ble avsluttet den 28. desember 2014. Amerikansk-ledede operasjoner i Afghanistan foregår nå under navnet Operation Freedom’s Sentinel. Se Afghanistan, krigen i (2001-); ISAF; NATO; …

Operation Enduring Freedom Les mer »

Operation Ocean Shield en avsluttet NATO-operasjon i det indiske hav. Operasjonen startet den 17. august 2009 etter godkjennelse fra Det nordatlantiske råd. Operasjonens ledelse gikk på rundgang, og i juni 2013 var den ledet av Norge med fregatten Fridtjof Nansen som kommandofartøy. Formålet med operasjonen var å beskytte handelsskip fra piratangrep i Adenbukta og utenfor …

Operation Ocean Shield Les mer »

Operation Sea Guardian NATO-operasjon i Middelhavet, som etterfulgte Operation Active Endeavour fra 2016. Sammen med andre aktører skal operasjonen bidra med et oppdatert situasjonsbilde, utvikle maritim overvåkningskapasitet og avskrekke terrorisme. Norge kunngjorde norsk deltagelse i september 2017. Se Operation Active Endeavour; appendiks VIII – NATOs operasjoner
Operation Unified Protector en NATO-ledet operasjon som fant sted i Libya fra den 23. mars til den 31. oktober 2011. 18 land bidro i operasjonen med luft- og flåtestyrker der formålet var å håndheve FNs flyforbudssone over Libya, samt å beskytte sivile under borgerkrigen i landet. Norge deltok med seks F-16 kampfly i perioden fra 21. …

Operation Unified Protector Les mer »