Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
oligarki fåmannsvelde. En styreform hvor makten er samlet hos et lite utvalg personer.
oligarkiets jernlov Er en samfunnsvitenskapelig teori som refererer til tendens hos politiske partier og fagforeninger til å bli byråkratiske, sentraliserte og konservative. I følge teorien vil det, uansett hvor egalitær og radikal den opprinnelige ideen er, vokse frem en begrenset gruppe av ledere i sentrum som kan og vil bruke makt effektivt for at organisasjonen …

oligarkiets jernlov Les mer »

oligopol En markedsform der markedet er dominert av noen få tilbydere. En mellomting mellom monopol og perfekt konkurranse. En stor del av tilbudet kommer fra noen få foretak. Eksempler på slike markeder kan være oljemarkedet, hvor OPEC har gått sammen for å påvirke prisen. Se Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC); Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende …

oligopol Les mer »