Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries). Se Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende land (OAPEC); Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC)