Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
overnasjonale organisasjoner samarbeid mellom stater er overnasjonalt når organisasjonen kan fatte bindende beslutninger for alle medlemsland, også land som er uenige i en beslutning. Landene har da på forhånd avgitt suverenitet til organisasjonen. For eksempel står EU over medlemslandene på saksfelter der medlemslandene på forhånd har avgitt suverenitet til EU-organer. Beslutninger i overnasjonale organisasjoner blir tatt ved hjelp …

overnasjonale organisasjoner Les mer »

overvåking føre et visst tilsyn med antatte eller potensielle motstandere. Overvåker er gjerne en stat (andre stater eller kriminelle nettverk) eller en bedrift (konkurrenter eller egne ansatte). Overvåkingen kan foregå med lovlige eller ulovlige midler. Tilsvarende ord på engelsk er surveillance, mens intelligence (gathering/corps/service etc.) er mer sammenlignbart med det norske ordet etterretning, ofte underforstått …

overvåking Les mer »