Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries). Se Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende land (OAPEC); Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC)
oblast fellesbetegnelsen for undernasjonale politiske enheter i Bulgaria, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland og Ukraina. Kan oversettes til område, sone, provins, region eller fylke.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Se Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
oligarki fåmannsvelde. En styreform hvor makten er samlet hos et lite utvalg personer.
oligarkiets jernlov Er en samfunnsvitenskapelig teori som refererer til tendens hos politiske partier og fagforeninger til å bli byråkratiske, sentraliserte og konservative. I følge teorien vil det, uansett hvor egalitær og radikal den opprinnelige ideen er, vokse frem en begrenset gruppe av ledere i sentrum som kan og vil bruke makt effektivt for at organisasjonen …

oligarkiets jernlov Les mer »

oligopol En markedsform der markedet er dominert av noen få tilbydere. En mellomting mellom monopol og perfekt konkurranse. En stor del av tilbudet kommer fra noen få foretak. Eksempler på slike markeder kan være oljemarkedet, hvor OPEC har gått sammen for å påvirke prisen. Se Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC); Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende …

oligopol Les mer »

Ombudsmannen for Forsvaret Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for alt personell i Forsvaret før, under og etter endt tjeneste. Enhver som mener seg uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet i Forsvaret kan henvende seg til Ombudsmannen å be om at saken undersøkes for å finne ut om det er begått noen urett, og …

Ombudsmannen for Forsvaret Les mer »

OPEC (Organization for the Petroleum Exporting Countries). Se Organisasjonen for de oljeeksporterende land (OPEC)
Open skies (The Treaty on Open Skies, fork. OS) avtalen om det åpne luftrom. Ble undertegnet av alle NATO-medlemsland og de tidligere Warszawapaktlandene i Helsingfors i mars 1992. Stortingets samtykke til ratifikasjon er gitt i St. prp. nr. 63, 92/93. Avtalen trådte i kraft den 1. januar 2002 og har i dag 34 medlemsland (ekskludert …

Open skies Les mer »

Operation Active Endeavour var en maritim NATO-operasjon som ble iverksatt den 4. oktober 2001. Formålet med operasjonen var overvåkning av skipsfart for å bidra til å avskrekke, forsvare, avbryte og beskytte mot terroraktivitet ved hjelp av maritim patruljering i Middelhavet. Operasjonen ble avsluttet i oktober 2016 og erstattet av Operation Sea Guardian. Se NATO; Operation …

Operation Active Endeavour Les mer »