Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
nynazisme fellesbetegnelse på nye politiske bevegelser med klare nazistiske trekk og sympatier. Se ekstremisme; høyreekstremisme i Europa; nazisme