Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Nuclear Energy Agency (NEA) etablert 1957. Underorganisasjon av OECD, arbeider med å samordne medlemslandenes sivile kjernekraftprogrammer. NEA har 33 medlemsland i Europa (Norge inkludert), Nord-Amerika, Asia og Oseania. Se Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)