Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
NPT-avtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty) ikke-spredningsavtalen. Avtale som ble undertegnet av 62 land i 1968 (trådde i kraft i 1970). I dag omfatter avtalen 189 land. India, Pakistan og Israel, som har, eller antas å ha atomvåpen, har ikke sluttet seg til avtalen. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003. Egypt, Iran, Kina og USA har underskrevet …

NPT-avtalen Les mer »