Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
nepotisme er en form for misbruk av stilling, gjerne ved å gi ektefelle eller slektninger stillinger i det offentlige apparatet. I utvidet forstand kan nepotisme også innebære å gi offentlige stillinger til venner eller bekjentskap. Nepotisme forekommer ofte i statsapparatet i utviklingsland. se korrupsjon
nervegass gasser som angriper nervesystemet. Er kjent for å virke raskt og dødelig. For eksempel saringass. Se kjemiske våpen; sarin
New START videreføring av START I og II, samt SORT-avtalene. Denne avtalen om nedrustning av atomstridshoder mellom Russland og USA ble signert i Praha den 8. april 2010, og alle målene i avtalen skal være oppfylt innen den 5. februar 2018. Øvre grense for antall atomstridshoder skal da være 1550 per nasjon. I avtalen inngår …

New START Les mer »