Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) stiftet i 1896. Interesseorganisasjon for vernepliktig og utskrevet befal og befal i Heimevernet. 57 lokale avdelinger og 7.000 medlemmer. Utgir bladet Pro Patria fem ganger i året. Webadresse: www.nrof.no
North Atlantic Council, the Se nordatlantiske råd, Det
Norwegian Defence League (NDL) norsk organisasjon som arbeider mot islamsk innflytelse i det norske samfunnet. Søsterorganisasjon til English Defence League. Også kjent som Norsk Forsvars Allianse. Organisasjon: Ledes per 2019 av Rune Hauge. Har en ledergruppe kalt «Admin» som tar seg av strategiske avgjørelser. Har flere undergrupper i forskjellige deler av Norge. Stiftet: 2011. Lokalisering: …

Norwegian Defence League Les mer »

NPT-avtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty) ikke-spredningsavtalen. Avtale som ble undertegnet av 62 land i 1968 (trådde i kraft i 1970). I dag omfatter avtalen 189 land. India, Pakistan og Israel, som har, eller antas å ha atomvåpen, har ikke sluttet seg til avtalen. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003. Egypt, Iran, Kina og USA har underskrevet …

NPT-avtalen Les mer »

NSA Se National Security Agency
Nuclear Energy Agency (NEA) etablert 1957. Underorganisasjon av OECD, arbeider med å samordne medlemslandenes sivile kjernekraftprogrammer. NEA har 33 medlemsland i Europa (Norge inkludert), Nord-Amerika, Asia og Oseania. Se Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
nynazisme fellesbetegnelse på nye politiske bevegelser med klare nazistiske trekk og sympatier. Se ekstremisme; høyreekstremisme i Europa; nazisme
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) oppgaver er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter. Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer. Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter. Det administrative ansvar for …

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Les mer »

nøytralitet juridisk status som kommer av at en stat tar avstand fra å delta i en krig mellom andre stater. Medfører egne regler ved landkrig og sjøkrig. Nøytralitet er et standpunkt som i utgangspunktet skal respekteres, men kan ikke nødvendigvis påberopes dersom det nøytrale landets territorium benyttes av krigende parter. Se alliansefri