Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
nøytralitet juridisk status som kommer av at en stat tar avstand fra å delta i en krig mellom andre stater. Medfører egne regler ved landkrig og sjøkrig. Nøytralitet er et standpunkt som i utgangspunktet skal respekteres, men kan ikke nødvendigvis påberopes dersom det nøytrale landets territorium benyttes av krigende parter. Se alliansefri