Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) oppgaver er å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter. Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer. Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter. Det administrative ansvar for …

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Les mer »