Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
liaison (i militær betydning) informasjonsutveksling som fungerer som bindeledd mellom staber/avdelinger av ulik art, og ulik nasjonalitet. Den som utfører dette kalles liaisonoffiser.