Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
leninisme betegnelse på den videreutvikling av marxismen som Vladimir Iljitsj Lenin sto for. Lenins analyse av imperialismen og hans partiteori er de to mest kjente bidrag. Sammen med marxismen var leninismen det ideologiske grunnlaget for Sovjetunionen. Se ideologi; kommunisme; marxisme
liaison (i militær betydning) informasjonsutveksling som fungerer som bindeledd mellom staber/avdelinger av ulik art, og ulik nasjonalitet. Den som utfører dette kalles liaisonoffiser.
liberalisme Politisk ideologi hvor enkeltindividet og dens frihet er kjerneverdiene, og individet kan sies å gå foran samfunnet. Det liberale menneskesynet hevder at mennesket er født fritt som selvstendige tenkende og fornuftige vesener. Staten er et nødvendig onde, og dens makt skal være begrenset til i hovedsak demokratiske institusjoner, politi, rettsvesen og militært forsvar. Liberalisme …

liberalisme Les mer »

Libya, borgerkrigen i (2011–) De siste års hendelser (2014–2019): De ulike opprørsgruppene og militsene som bidro til Gaddafi-regimets fall i 2011 klarte aldri å forenes og fylle maktvakuumet som oppsto i etterkant. Siden har konflikten hovedsakelig stått mellom den demokratisk valgte Tobruk-regjeringen med hovedsete øst i landet og den rivaliserende islamistiske grupperingen Libya Dawn i …

Libya, borgerkrigen i (2011–) Les mer »

lobbyvirksomhet den virksomhet en person, en organisasjon eller et foretak, på vegne av seg selv eller andre, utfører for å påvirke avgjørelser og/eller følelser/stemning hos myndigheter og politikere på ulike plan. Lobbyvirksomhet foregår gjerne på et personlig plan. Derfor har (spesielt profesjonelle) lobbyister gjerne bakgrunn fra politikken, embetsverket eller organisasjonslivet. Spesielt problematisk, og grensende til …

lobbyvirksomhet Les mer »

Lord’s Resistance Army; (LRA) opprørsgruppe og kristen kult. Også kjent som Lord’s Resistance Movement. Organisasjon: Ledes per 2020 av Joseph Kony. Organisert som en opprørsgruppe med militære trekk og hierarki. Stiftet: 1987. Lokalisering: Uganda, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad. Politisk retning: Kristen fundamentalisme. Tilknyttede aktører: Sudan (tidl.). Historie: Lord’s Resistance …

Lord’s Resistance Army Les mer »

lov i videste forstand innbegrepet av alle gjeldende rettsregler, skrevne som uskrevne. I praksis en formell, skreven lov som er rettskraftig i det aktuelle samfunnet. Se sedvane
Luftforsvaret er Forsvarets yngste forsvarsgren, som leverer luftmakt som hovedprodukt og skal bidra til å sikre fred og stabilitet både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaver: Markere tilstedeværelse i luftrommet over land og over havområder med luftbårne styrker. Etterretning og overvåkning av norske interesseområder, gjennom bidrag som luftkommando- og kontrollsystemer (LKK), maritime patruljefly (MPA), elektronisk krigføringsfly (EK-fly). …

Luftforsvaret Les mer »

Luftforsvarets flygeskole (LFS) tilbyr flyger- og navigatørutdanning ved flygeskole på Bardufoss. Utdanningen tar seks måneder, og bestått utdanning gir mulighet for videre utdanning i USA, samt krigsskole. Se forsvaret; Luftforsvaret
Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter (LUKS) har ansvar for utdanningsvirksomhet i Luftforsvaret. LUKS er inndelt i tre inspektorater, henholdsvis transformasjonsinspektoratet (TRI), Luftoperativt inspektorat (LOI) og Bakkeoperativt inspektorat (BOI). LUKS har ansvar for planlegging, utvikling, faglig innhold og tilsyn med aktivitets- og virksomhetsområder i Luftforsvaret og er lagt til Rygge flystasjon. Se forsvaret; Luftforsvaret