Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
lærlingordningen i Forsvaret Forsvaret tar inn lærlinger i en rekke fag som er relevante for Forsvaret. Det satses på utvidelse av fagkategoriene, flere lærlinger på kontrakt og befalslærlinger. Lærlingordningen i forsvarsgrenene koordineres av Vernepliktsverket. se forsvaret