Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Kyotoavtalen protokoll til Klimakonvensjonen vedtatt i Kyoto i 1997. Avtalen har blitt ratifisert av 191 land og EU. USA har fremdeles ikke ratifisert avtalen, og Canada trakk seg fra avtalen i 2012. Avtalen forplikter i-land til en utslippsreduksjon på 5,2 prosent i forhold til hovedreferanseåret 1990. Reduksjonen skulle gjennomføres mellom 2008–12, men er nå forlenget …

Kyotoavtalen Les mer »

Kysteskadren Se Marinen; Sjøforsvaret
Kystjegerkommandoen (KJK) representerer Sjøforsvarets amfibiske kapasitet og skal bidra til å føre strid i kystsonen. Kystjegerkommandoen skal gjennomføre offensive og svært hurtige operasjoner mot fiendtlige styrker i kystnære områder. Kystjegerkommandoen er en del av Marinens jegervåpen sammen med Marinejegerkommandoen (MJK), Minedykkerkommandoen (MDK) og Taktisk båtskvadron (TBS). Kommandoen opererer hovedsakelig med små hurtiggående fartøyer. Se forsvaret; …

Kystjegerkommandoen Les mer »

kystkorvett ​korvett i Skjold-klassen. Marinens hurtiggående fartøyer for operasjoner i indre kystfarvann. De primære oppgavene til korvettene er å være tilstede og hevde suvereniteten i kystnære farvann. De er mobile og godt egnet til å delta i søk- og redningsoperasjoner. De kan også støtte spesialstyrker i kystområdene. Sjøforsvaret har seks fartøy i Skjold-klassen. Se forsvaret; …

kystkorvett Les mer »

Kystvakten har hovedkvarter på Sortland, Nordland, som har ansvaret for den operative virksomheten til Kystvakten. Kystvaktens virkeområder og oppgaver er regulert gjennom Lov om Kystvakten, som trådte i kraft i 1999. I medhold av denne loven er Kystvaktens hovedoppgaver å håndheve norsk suverenitet og norske rettigheter, utføre fiskeri-, fangst-, toll- og miljøoppsyn, samt andre oppsynsoppgaver …

Kystvakten Les mer »