Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kvalifisert flertall flertall som oppnås når en forhåndsdefinert majoritet stemmer for noe. Som oftest er kvalifisert flertall to tredjedeler av en forsamling, men det kan også være tre fjerdedeler eller ni tiendedeler. Se absolutt flertall; alminnelig flertall; konsensus
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) politisk uavhengig samarbeidsorganisasjon stiftet 1951 med tilslutning av de store norske kvinneorganisasjonene med formål å styrke landets beredskap. Organisasjonen er opptatt av det sivil-militære samarbeidet, et helhetlig og moderne totalforsvarskonsept og av norsk politikk for fred og sikkerhet. Kvinners rolle og muligheter i Forsvaret er også et sentralt tema. Webadresse: www.kfb.no
kvoteflyktning Se overføringsflyktning