Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
kommuniké offisiell underretning til allmennheten for eksempel fra myndigheter og forvaltning.
kommunisme politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene. Brukes også om den revolusjonære bevegelse som vil innføre og utbre kommunismen. Ideologien bygger i stor grad på skriftene til Karl Marx (1818–1883) og Friedrich Engels (1820–1895). Klassekamp er et sentralt begrep i læren. …

kommunisme Les mer »

kompani militær underavdeling, i Norge bestående av 50 – 300 soldater og befal, normalt inndelt i tre til fem tropper. Kompanisjefen er normalt en offiser med kaptein eller majors grad.