Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
KNM Tordenskjold skolesenter ved Haakonsvern Orlogsstasjon, Bergen. Består av Dykker- og froskemannssenteret (DFS), Sjøforsvarets sikkerhetssenter (SSS), Taktikksenteret (TAS) og Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS). KNM Tordenskjold har hovedansvaret for fag-, taktikk- og våpenopplæring i Sjøforsvaret utover hva som tilligger Sjøkrigsskolen og de ulike våpengrenenes egne trenings- og kompetansesentre. Avholder kurs og seminarer med hovedvekt på teoretisk …

KNM Tordenskjold Les mer »