Sikkerhetspolitisk Leksikon

Jeg vil gjerne ha tilsendt en trykket utgave av Sikkerhetspolitisk leksikon kostnadsfritt

Bestill nå
Klassekamp Kamp mellom ulike samfunnsklasser, da især arbeiderklassen og borgerskapet, som dreier seg om eiendomsrett til produksjonsmidlene. Begrepet klassekamp brukes innen marxistisk teori. Se kommunisme; marxisme; leninisme
kleptokrati betegnelse på en stat med en ledelse eller leder som på ulovlig vis beriker seg selv av statsmidler og offentlig formue.